GK Publisher - шаблон joomla Новости

EMX 65 (NE Europe zone) - 1st Race

EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - 1st Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
620 - Maksim Kasatkin
13:18:33.1 1 1 2:26.992 35,512 90 118 28
13:22:26.1 1 1 3:53.022 22,401 97 118 32
700 - Vladislav Schukin
13:18:38.1 1 1 2:36.131 33,433 93 121 31
729 - Artsiom Sazanovec
13:19:00.7 1 1 2:54.539 29,907 87 120 29
13:23:28.6 1 1 4:27.860 19,488 118 124 30
655 - Nikolay Kornev
13:19:35.0 1 1 3:04.057 28,361 87 122 30
13:28:40.4 1 1 9:05.461 9,570 96 121 32
697 - Andrey Grushenko
13:19:57.8 1 1 3:42.563 23,454 137 119 28
13:26:25.0 1 1 6:27.195 13,482 93 122 29
790 - Kirill Vorobyev
13:21:04.5 1 1 4:51.435 17,911 173 115 31
797 - Zachar Osmolovskiy
13:21:07.0 1 1 5:02.574 17,252 92 123 31
610 - Maksim Kraev
13:22:00.1 1 1 5:30.188 15,809 70 121 27
775 - Ivan Klochkov
13:22:02.3 1 1 5:51.875 14,835 94 126 27
795 - Daniil Kesov
13:23:14.9 0 1 7:03.456 12,327 116 118 30
718 - Kurban Khaytmetov
13:22:53.2 0 1 6:40.820 13,023 57 66 31
13:23:02.7 0 1 6:50.273 12,723 183 116 32
690 - Andrey Pavlov
13:16:17.6 0 0 5.146 1014,380 150 92 31
13:26:53.9 0 1 10:41.438 8,138 189 118 30
747 - Alexey Orlov
13:23:36.0 0 1 7:21.494 11,823 110 119 31
787 - Danil Zhilkin
13:24:43.9 0 1 7:17.005 11,945 94 121 30
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser